หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช NEX จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : NEX_200
Rom   : M703KPF_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAA703KPF_2_30_119
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,665.0.html

Model : NEX_302
Rom   : M370_QCIF_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M370_S_T-FLASH_V4_2_4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,666.0.html

Model : NEX_358
Rom   : JXK82_ADHTGFRN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN_V1_02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,667.0.html

Model : NEX_602
Rom   : FLYWHEEL25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GC602_RT_TL93_T_IND_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,668.0.html

Model : NEX_800
Rom   : E800_NEX_PCB01_GPRS_MT6226M_S01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,669.0.html

Model : NEX_810
Rom   : V22_05H_AP810_1.2.8_6217_05H_PCBA4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,711.0.html

Model : NEX_811
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_2_16
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_4_1
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_4_26
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_5_27
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,670.0.html

Model : NEX_812
Rom   : V22_05H_AP810_1.2.8_6217_05H_PCBA4_Dec-8-1458-2005
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,671.0.html

Model : NEX_813
Rom   : JS25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JS516_TH_1_0_1_TB1F1C2N1_25
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,674.0.html

Model : NEX_814
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_C37A_NJ_ML_A_V02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,672.0.html


Model : NEX_815
Rom   : Spreadtrum

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,675.0.html

Model : NEX_816
Rom   : B012_1A5_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B012_1A_A5_V002
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,673.0.html


Model : NEX_817
Rom   : A310_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V02_ENVNTHRU_EDL
Rom   : MISION23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.S380T_NEX[D380T]V01B01
Rom   : MISION23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.S380U_NEX[D380U]V01B01
Rom   : TV88_TM009C_LANG_H_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM009C_LANG_H_V0_2_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,707.0.html


Model : NEX_819
Rom   : K801A_ALL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K801A_00A0_V8_1_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,708.0.html


Model : NEX_900
Rom   : E558_ZZY2F8TH_E558_GPRS_MT6226_S01.01_7
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,709.0.html


Model : NEX_909
Rom   : M503T_B23_PCB01_GPRS_MT6226_S01.00_2

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,714.0.html

Model : NEX_909i
Rom   : M503T_B23_PCB01_GPRS_MT6226_S01.00_2

Rom   : M503T_B34_PCB01_GPRS_MT6226M_S01.00_2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,715.0.html

Model : NEX_911
Rom   : A600_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_01_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,716.0.html


Model : NEX_914
Rom   : LEATEK23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.L
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,717.0.html


Model : NEX_919
Rom   : M210_NEX_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M210_NEX_V2_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,718.0.html


Model : NEX_939
Rom   : M6_JX2_TH.T1.F0.U1.L2.M1V3.01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,819.0.html

Model : NEX_949
Rom   : M611BASE_A_GYT_L22_PCB01_GPRS_MT6225_S00_M611_A_GYT_G803_SAM_L22_090317
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,820.0.html

Model : NEX_959
Rom   : 6302_C10_XL_ML_D_P_ALLCAM_ST_NEX_V01
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_C10_XL_ML_D_P_ALLCAM_ST18_NEX_V03 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,821.0.html

Model : NEX_979
Rom   : 6302_C24A_NUOJI_M66_1.02_ML_C_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,822.0.html

Model : NEX_999
Rom   : P9.XDH.08A.U1.L9.V3.08.T4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,823.0.html

Model : NEX_Butterfly
Rom    : AOXUN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D28S_V007_BK_ST3_ML_090706
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,824.0.html

Model : NEX_Crystal
Rom    : YLL3F25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T683_S14_YLL3F_090729

Rom   : YLL3F25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T683_S16_2_YLL3F_090922 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,825.0.html

Model : NEX_Crystal-II
Rom   : D580_TD_CAM.U1.L8.V3.05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,826.0.html

Model : NEX_Jet'aime
Rom   : M6_V6_ATL2_TH.T1.F0.U1.L2V3.01

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,713.0.html

Model : NEX_Jukebox
Rom   : JZKF25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M31_S17_JZKF_090427
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,712.0.html


Model : NEX_Rocker
Rom   : TOPWISE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.MAUI_08A_W08_28_MP_V4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/board,86.0.html


Model : NEX_TV5
Rom   : RATECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.X3_XDWYSPA_MLB_1_0T04S05
20
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,632.0.html


Model : NEX_TV7
Rom   : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,633.0.html


Model : NEX_TV9
Rom   : BXH_H610B_07_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LB81W07_8_5_1_1T02M0119_M504
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,634.0.html


Model : NEX_TV55
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B008_C_FLASH_C_LCD_BYD3403_2ML
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,635.0.html


Model : NEX_TV72
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2020A_V2_5_1111_T3_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,594.0.html


Model : NEX_TV78
Rom   : F6_662_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_02_YIKE
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,593.0.html


Model : NEX_TV88
Rom   : TM009C_LANG_H_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM009C_LANG_H_V0_2_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,592.0.html

Model : NEX_TV885i
Rom   : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,591.0.html


Model : NEX_TV929
Rom   : K929-MUL1_WIN2008XPV01.01B03

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,590.0.html

Model : NEX_X7
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B1_6302_V7_0_2_ML_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,595.0.html


Model : NEX_X8
Rom   : DSX802_PCB01_GPRS_MT6225_S00.DSX802A_V1_0_ENG_NEX_SAM
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B2_6302_V7_1_0_ML_THAI

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,399.0.html

ไม่มีความคิดเห็น: