หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Inovo จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : Inovo_CE001
Rom : HUSCKY_S05_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_230_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,749.0.html

Model : Inovo_I-110
Rom : HEXING25_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V2_090905
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,748.0.html

Model : Inovo_I-530C
Rom : 4ET25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.HSY_F607_05_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,744.0.html

Model : Inovo_I-550
Rom : F6_662_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SW_V00_02_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,743.0.html

Model : Inovo_I-2401
Rom : D600.JS.T1.F0.U1.L2.K0.V3.04
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,747.0.html

Model : Inovo_I-2608N
Rom : H6.5530.T1.F0.U1.L5.M1.V3.03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,746.0.html

Model : Inovo_I-2617
Rom : TOPWISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,745.0.html

Model : Inovo_I-M2020
Rom : VK600_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_02_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,742.0.html

Model : Inovo_I-M3009

Rom : KINGSTAR25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
Rom : KONKA25_GEMINI_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G1_L16E_FSP_100518_183_CBF

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,372.0.html

Model : Inovo_I-T3002
Rom : A600_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M858_V1_5
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,741.0.html

ไม่มีความคิดเห็น: