หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช PhoneOne จาก www.ThaiMobileOK.com

PhoneOne_M101_M85_TLB_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KABM85FM_TLB_TH_EN_2_01_105
PhoneOne_M108_T100_THAI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.T100_FM_PR_R2_0_V8_081215_THAI
PhoneOne_M202_M202_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V_PHONEONE_M202
PhoneOne_M202b_LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBA3Z01_8_5_1_5T06M0428_M510C
PhoneOne_M205_KINGER_6225_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GC01_06B_W07_12_1_3
PhoneOne_M207T_A600_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M858_V1_5
PhoneOne_M302_IACN25_06B_PMJ_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_06B_W07_16_MP_V48
PhoneOne_M304_TINNO25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.E300-AM_PR_R0_4_V11_THAI
PhoneOne_M305_VI1_THWDS_PCB01_GPRS_MT6227_S01.VI-1_07A_W07_28_MP_V22
PhoneOne_M307_LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBEOD01_8_1_1_1T03M0821_M504
PhoneOne_M401_X90_PCB01_GPRS_MT6225_S00.X90A_61503-TH-PR-V0_52-UPDATE
PhoneOne_M402_PRIMROSE_AIS_PCB01_GPRS_MT6225_S00_M402_SW_2.3
PhoneOne_M403_BLUEBELL_AIS_PCB01_GPRS_MT6225_S00_M403_SW_2.3
PhoneOne_M504_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B21
PhoneOne_M504_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B24
PhoneOne_M505_IACN29_07A_PMJ_BOOTLOADER_V005_MT6229_MAUI_07A_W07_32_MP_V2
PhoneOne_M506_MEGA4_WDS_BOOTLOADER_V005_MT6228_MAUI_07A_W07_28_MP_V22_F2
PhoneOne_M601_DARTS6228_05C_BOOTLOADER_V005_MT6228_MAUI_05C_W06_24_MP_V23
PhoneOne_M601_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B01
PhoneOne_M601_V800_PCB04_GPRS_MT6228_S02.L4A4213_6_3_1_1T07M0130_M401
PhoneOne_M801_SM770_BOOTLOADER_V005_MT6228_MAUI_06A_W06_44_MP_V30
PhoneOne_M901_UR80_2M_BOOTLOADER_V005_MT6229_MAUI_07A_W07_52

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช TWZ จาก www.ThaiMobileOK.com

TWZ_D950_HEDY28_06A_BOOTLOADER_V005_MT6228_28_06A_06_36_950_VT_8_17
TWZ_F8_H06_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_VT2_2_21
TWZ_M27_MT256_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MT256TH_S_B_8340B_7670_77518V1_5
TWZ_M27_MT6225_MT256_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MT256TH_S_B_8340B_7670_77518V1_5
TWZ_M27_MT6225_MT256_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MT256TH_S_B_D0164_7670_77518V1_4
TWZ_M28_MT157_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M28_IL9325_FM5802E_V1_6
TWZ_M100_K100_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100TH_Q_ILI9325_9660_V1_4
TWZ_MT118_Firte_MT118_A_TH_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MT118A_TH_B_HX8345_7680_V1_4
TWZ_N29_UNISCOPE23C_08A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.V01B73
TWZ_Q3_RATECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V880BT.25.SM.BTM_GEMINI_Q3_V012.D_0012
TWZ_SL72_TC32_UCT25_TC32_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TC32_WLD_TH_BP_04
TWZ_T72_SIMC25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C5-TWZ_G11CV01_01B05
TWZ_TD3_HEDY23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.MAUI_08A_W08_28_V001_NK_17_56
TWZ_TD3_HEDY23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.MAUI_08A_W08_28_V001_NK_25_57
TWZ_TD9_E880_MY1MCF4Z_MT6225S00.GM_01_0_20080623
TWZ_TD88_K215MLT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M_RK2153509_M22202_V1_0_0_0M0916
TWZ_TD89_ZY_THAI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.V658D_ZY_8347_SETB_THAI_V1_6
TWZ_TD89_ZY_THAI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.V658D_ZY_8347_SETB_THAI_V1_7
TWZ_TD90_E880_KDI1DOVF3UI4T818TWZ_EVCOM_MT6225S00.GM_01_0_20090428
TWZ_TD90_E880_KDI1DOVF3UI4T818TWZ_EVCOM_MT6225S00.GM_01_0_20090822
TWZ_TD90_E880_KDI1DOVF3UI4T818TWZ_EVCOM_MT6225S00.GM_01_0_20090911
TWZ_TD91_YFM929-T_WIN2008XPV01.01B07
TWZ_TD92_E880_KDI1OVF3TWZ_MT6225S00.GM_01_0_20081219
TWZ_TD99_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V03B27
TWZ_V980_D890PALLZG_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D890P_16A_V8_0_7
TWZ_V980_M9_ZG_TH.T1.F0.U1.L2.M1.V3.09
TWZ_Z18_G525_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G525_00_SW21

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช MTM จาก www.ThaiMobileOK.com

MTM_S95_MBTH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M31_S25_MBTH_090902
MTM_S97_ASN_N103_03_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08A_W08_28_00
MTM_S98_SW_2802A_EN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_2802A_EN_V014_M10_XINSHI_K
MTM_S98+_SW_2802C_EN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_2802C_EN_V016_M10_XINSHI_K
MTM_T21_GOLDDRAGON25_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.K08_KXD_STT3W0_A_MTM_V10B

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Scool จาก www.ThaiMobileOK.com

Scool_TZ-08_CRYSTAL25V3_DEMO_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P2_F1_L1_FM_BT_V02_12
Scool_TZ-08_CRYSTAL25V3_DEMO_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P2_F2_L2_FM_BT_ML_SCOOL_V02_04
Scool_TZ-08_GINWAVE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.XDWY-PASSAT_16_V1_0_040_090817
Scool_TZ-08C_6302_C04_Z02_C_FM_ML_V05
Scool_TZ-69_hifi_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M528ML_PERSIAN_SS_PE_1012_1
Scool_TZ-69_hifi_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M528ML_SCOOL_FL_SS_PE_0110
Scool_TZ-69_hifi_M100_SCOOL_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_SCOOL_V2_15
Scool_TZ-69_hifi_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LBSCS03_8_12_1_0T01M0718_M501C
Scool_TZ-69_hifi_V490_PCB01_GPRS_MT6226_S01.QR10_6LANG_V02_R07
Scool_TZ-69B_DEWAV6225_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D69VTZLNV1_2_5_M7
Scool_TZ-69B_DEWAV6225_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W200VTZLNV1_2_3_5
Scool_TZ-109_MT6223C_GEMINI_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M108_YYD_ETHAI_EDGB_110_MP_V1_0
Scool_TZ-119_OPT25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C971_25_NUMTBM_BTC_KHR_G_V003
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIB_P0F02L31_00_00
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIB_P2F01L70_00_06
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIBZYT_P0F02L13_00_04
Scool_TZ-126_STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_D818ZIBZYT_P0F02L70_00_04
Scool_TZ-126_TL_T819J_P16U00F07L70_01_15
Scool_TZ-126_TL_T819JC_P16U00F01L70_01_09
Scool_TZ-207_E890_GQ1DOVF3_MT6225S00.01_1_20080827

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช iLink จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : iLink_iL300
Rom   : C888_128_CSTN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C888_BT_V05_EN_TH_JINGHUA

iLink_iL300_C888_128_CSTN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C888_BT_V05_EN_TH_JINGHUA 
 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,369.0.html

Model : ILink_iL5595T
Rom   :
U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V07B26
iLink_iL5595T_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V06B01http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1020.0.html

Model : ILink_iL5955T
Rom   :
U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V07B26
ILink_iL5955T_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V07B26
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1021.0.html

Model : iLink_iL8950
Rom   :
U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B39
iLink_iL8950_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B39

Model : iLink_iL8955T
Rom   :
U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B18
iLink_iL8955T_U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B18
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,334.0.html

Model : ILink_iL8990T
Rom   :
R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0270_08A0812M_1_4D090526E01
iLink_iL8990T_R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0270_08A0812M_1_4D090526E01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,336.0.html

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Smile Phone จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : Smile Phone_X2
Rom   :
PROWAVE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TY557B_IPHONE_R1_0_75_5
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,720.0.html

Model : Smile Phone_X4
Rom   : TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.I9_TV_V5_0_B2264_SP_25_1_0_10

Rom   : GXQ25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08A_W08_32_MP_V1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,721.0.html

Model : Smile Phone_X5
Rom   : M700LBASE_A_XSKJ_L61_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M700L-XSKJ-P3-ST-L61-090526
Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LBSCS03_8_12_1_0T01M0718_M501C

Rom   : ZL36D_YT_GMC8_28_ML2.ZL36D_YT_28_ML2_V1_03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,724.0.html

Model : Smile Phone_X5i
Rom   :
M100_MLNG_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_MULTILANG_V2_08

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,726.0.html

Model : Smile Phone_X6
Rom   : M5113_AD_APPLE_UI1_KEY0_LAN14_A07

Rom   : T01.H01.V17.JX.MUL1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,727.0.html

Model : Smile Phone_X7
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W08_12_01_L3_D002_TV

Rom   : TV200_PCB01_GPRS_MT6225_S00.ZZT_TV200P13_5_1T02D1218_MB01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,728.0.html

Model : Smile Phone_X9
Rom   :
X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN1E03_7_12_1_5T07M0711_M401A_M

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,771.0.html

Model : Smile Phone_X9i
Rom   :
M700_JL_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LM70016_0_1_1_5T06M0216_M411A

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,772.0.html

Model : Smile Phone_X11
Rom   :
CKT26_06B_PT_06_14G_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LION6_06_26B_PT_L7EN_204_080826

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,773.0.html

Model : Smile Phone_X13
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B2_6302_V7_1_0_ML_A
Rom   :
UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T02M0718_M501C http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,774.msg1428.html#msg1428


Model : Smile Phone_X14
Rom   :
HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TV169A_N92_TS1003_ML_B_V02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,775.0.html

Model : Smile Phone_X21
Rom   :
KCM25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.X109_L1_V101_jump_board

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,432.0.html

Model : Smile Phone_X80
Rom   :
TM813_NOKIA_LANG_C_PCB01_GPRS_MT6225_SOO.TM813PLUS_TL_LANG_C_V3_0_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,776.0.html 

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช NEX จาก www.ThaiMobileOK.com [Update]

Model : NEX_200
Rom   : M703KPF_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAA703KPF_2_30_119
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,665.0.html

Model : NEX_302
Rom   : M370_QCIF_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M370_S_T-FLASH_V4_2_4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,666.0.html

Model : NEX_358
Rom   : JXK82_ADHTGFRN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN_V1_02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,667.0.html

Model : NEX_602
Rom   : FLYWHEEL25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GC602_RT_TL93_T_IND_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,668.0.html

Model : NEX_800
Rom   : E800_NEX_PCB01_GPRS_MT6226M_S01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,669.0.html

Model : NEX_810
Rom   : V22_05H_AP810_1.2.8_6217_05H_PCBA4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,711.0.html

Model : NEX_811
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_2_16
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_4_1
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_4_26
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2011_V4_5_27
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,670.0.html

Model : NEX_812
Rom   : V22_05H_AP810_1.2.8_6217_05H_PCBA4_Dec-8-1458-2005
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,671.0.html

Model : NEX_813
Rom   : JS25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JS516_TH_1_0_1_TB1F1C2N1_25
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,674.0.html

Model : NEX_814
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_C37A_NJ_ML_A_V02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,672.0.html


Model : NEX_815
Rom   : Spreadtrum

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,675.0.html

Model : NEX_816
Rom   : B012_1A5_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B012_1A_A5_V002
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,673.0.html


Model : NEX_817
Rom   : A310_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V02_ENVNTHRU_EDL
Rom   : MISION23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.S380T_NEX[D380T]V01B01
Rom   : MISION23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.S380U_NEX[D380U]V01B01
Rom   : TV88_TM009C_LANG_H_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM009C_LANG_H_V0_2_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,707.0.html


Model : NEX_819
Rom   : K801A_ALL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K801A_00A0_V8_1_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,708.0.html


Model : NEX_885i
Rom   :
UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1023.0.html
Model : NEX_900
Rom   : E558_ZZY2F8TH_E558_GPRS_MT6226_S01.01_7
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,709.0.html


Model : NEX_902
Rom   :
P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_TA_J_1_10
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1024.0.html

Model : NEX_909
Rom   : M503T_B23_PCB01_GPRS_MT6226_S01.00_2

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,714.0.html

Model : NEX_909i
Rom   : M503T_B23_PCB01_GPRS_MT6226_S01.00_2

Rom   : M503T_B34_PCB01_GPRS_MT6226M_S01.00_2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,715.0.html

Model : NEX_911
Rom   : A600_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_01_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,716.0.html


Model : NEX_914
Rom   : LEATEK23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.L
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,717.0.html


Model : NEX_919
Rom   : M210_NEX_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M210_NEX_V2_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,718.0.html


Model : NEX_939
Rom   : M6_JX2_TH.T1.F0.U1.L2.M1V3.01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,819.0.html

Model : NEX_949
Rom   : M611BASE_A_GYT_L22_PCB01_GPRS_MT6225_S00_M611_A_GYT_G803_SAM_L22_090317
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,820.0.html

Model : NEX_959
Rom   : 6302_C10_XL_ML_D_P_ALLCAM_ST_NEX_V01
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_C10_XL_ML_D_P_ALLCAM_ST18_NEX_V03 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,821.0.html

Model : NEX_979
Rom   : 6302_C24A_NUOJI_M66_1.02_ML_C_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,822.0.html

Model : NEX_999
Rom   : P9.XDH.08A.U1.L9.V3.08.T4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,823.0.html

Model : NEX_Butterfly
Rom    : AOXUN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D28S_V007_BK_ST3_ML_090706
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,824.0.html

Model : NEX_CANDY
Rom   : MT6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M6225_0X76_ADH_11_V04
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1025.0.html

Model : NEX_Crystal
Rom    : YLL3F25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T683_S14_YLL3F_090729

Rom   : YLL3F25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T683_S16_2_YLL3F_090922 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,825.0.html

Model : NEX_Crystal-II
Rom   : D580_TD_CAM.U1.L8.V3.05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,826.0.html
Model : NEX_IPhone_A88+
Rom   : M6_FKD2.T1.F0.U1.L10.M1V3.02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1022.0.html

Model : NEX_Jet'aime
Rom   : M6_V6_ATL2_TH.T1.F0.U1.L2V3.01

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,713.0.html

Model : NEX_Jukebox
Rom   : JZKF25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M31_S17_JZKF_090427
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,712.0.html


Model : NEX_Rocker
Rom   : TOPWISE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.MAUI_08A_W08_28_MP_V4
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/board,86.0.html


Model : NEX_TV5
Rom   : RATECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.X3_XDWYSPA_MLB_1_0T04S05
20
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,632.0.html


Model : NEX_TV7
Rom   : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,633.0.html


Model : NEX_TV9
Rom   : BXH_H610B_07_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LB81W07_8_5_1_1T02M0119_M504
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,634.0.html


Model : NEX_TV55
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B008_C_FLASH_C_LCD_BYD3403_2ML
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,635.0.html


Model : NEX_TV72
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2020A_V2_5_1111_T3_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,594.0.html


Model : NEX_TV78
Rom   : F6_662_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_02_YIKE
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,593.0.html


Model : NEX_TV88
Rom   : TM009C_LANG_H_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM009C_LANG_H_V0_2_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,592.0.html

Model : NEX_TV885i
Rom   : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,591.0.html


Model : NEX_TV929
Rom   : K929-MUL1_WIN2008XPV01.01B03

 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,590.0.html

Model : NEX_X7
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B1_6302_V7_0_2_ML_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,595.0.html


Model : NEX_X8
Rom   : DSX802_PCB01_GPRS_MT6225_S00.DSX802A_V1_0_ENG_NEX_SAM
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B2_6302_V7_1_0_ML_THAI

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,399.0.html

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช G-Net จาก ThaiMobileOK.com [Update]

Model : G-Net_G2
Rom : RKHTEL35_08B_GEMINI_1_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.MAUI_08B_W09_12_MP_V16_F13
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,120.0.html

Model : G-Net_G3_Wiz
Rom : HEXING25_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V2_090905
Rom   : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_W09_36_V6 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,110.0.html

Model : G-Net_G4
Rom : L039A_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L039A_GNET__TY1G_WF16_TV_MT6601_EN_TH_V2_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,121.0.html

Model : G-Net_G5
Rom : L003A_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L003A_GNET_TB52_TP_TV_FM_EN_TH1_V3_03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,122.0.html

Model : G-Net_G6
Rom : L003C_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L003C_GNET_TY1G_TP_TV_FM_EN_TH1_V4_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,148.0.html

Model : G-Net_G10
Rom   : HEXING35_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.MAUI_08B_W09_16_MP_V130
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,979.0.html

Model : G-Net G11
Rom : TINNO35_09A_BOOTLOADER_V005_MT6235B_P2861_VER1_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,442.0.html

Model : G-Net_G101
Rom : F210ALLTHAI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F210_00G9_V8_0_2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,149.0.html

Model : G-Net_G202
Rom : D386_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_05_YIDALONG
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,263.0.html

Model : G-Net_G203
Rom : D386_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_05_YIDALONG
Model : G-Net_G203
Rom   :
HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.F021A_XFY_L02_GNT_PL_169_100928
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,458.0.html

Model : G-Net_G205
Rom : F270_HWV1R0_THAI_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F270_OVTH_BN2B3TBTFM_M3CL1W6_V1_9
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,450.0.html

Model : G-Net_G207
Rom   : J23_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_03_YIDALONG
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,980.0.html


Model : G-Net_G208
Rom : HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_07B_W08_28_MP_V14_F1
Rom   : HEXING23C_3216_09A_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V12_F3
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,264.0.html


Model : G-Net_G210
Rom : M7085SW_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAM7085SW_2_02_323
Rom : M7026BSW_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026BSW_2_06_525

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,265.0.html


Model : G-Net_G211
Rom : F270_HWV1R0_THAI_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F210_OVTH_BN2B3TBTFM_M3CL1W6_V1_8
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,451.0.html


Model : G-Net_G212
Rom : K25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F55_OVTH_BN2D3TBTFM_M25Z1T2_V22
Rom : UT25_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F55_OVTH_BN2B3TBT_M25Z1X2_V30
Rom : UT25_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F58_OVTH_BN2B3TBT_M25J2J2_V29
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,219.0.html


Model : G-Net_G213
Rom : K25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F59_OVTH_BN2D3TBTFM_M25Z1T2_V23
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,266.0.html


Model : G-Net_G214
Rom : M7026BSW_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026BSW_2_06_507
Rom : M7026CSW2_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026CSW_2_03_813
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,267.0.html


Model : G-Net_G216
Rom : M8_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M8-L-THHV2_01-090401-TWGN-XGSS
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,268.0.html


Model : G-Net_G217_CDMA & GSM
Rom : TELEEPOCH23_07A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.GC12T_V01_011
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,269.0.html


Model : G-Net_G218
Rom : M801_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U822_L2HV1_17-080613
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,270.0.html


Model : G-Net_G219
Rom : G219_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V1_01
Rom : G219_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219T_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V2_01
Rom : PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V1_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,220.0.html


Model : G-Net_G220
Rom : QIHUI26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.A933C_XFY_08_V6_09_091015
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,271.0.html


Model : G-Net_G221
Rom : QIHUI26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.A933B_XFY_09_V3_11_090907
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,272.0.html


Model : G-Net_G222
Rom : G222_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G222__SS_TB_BA4_BT1_TP_FM_EN_TH_V3_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,273.0.html

Model : G-Net_G224
Rom   : G224_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G224__SS_TB_BA4_BT1_FM_EN_TH_V3_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,981.0.html


Model : G-Net_G226
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_110
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,274.0.html

Model : G-Net_G227
Rom   : GEWOO_B2410_6225_0812_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GEWOO_B2410_SAMSUNG_V40
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,982.0.html

Model : G-Net_G233
Rom   : M320JWT_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M320JWT_HW01_GNET_EN+TH_SW08

Model : G-Net_G408
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,275.0.html


Model : G-Net_G409
Rom : Mini_MAUI.05B.W06.08.F2.G409.V4.0_SZMI19_05B_HW_2007-01-11
Rom : Mini_MAUI.05B.W06.08.F2_SZMI19_05B_HW_2006-09-02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,276.0.html


Model : G-Net_G503
Rom : HEXING25_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V2_090905
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,282.0.html

Model : G-Net_G518
Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,984.0.html


Model : G-Net_G519
Rom : SIMC26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.C2-G519_M30CV01_01B05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,284.0.html


Model : G-Net_G520C
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B69
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,285.0.html


Model : G-Net_G521
Rom : G521_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G521_SET_TV1_FM1_BT1_TH_EN_V2_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,286.0.html


Model : G-Net_G522
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B39
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,277.0.html


Model : G-Net_G522C_GSM&CDMA
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B43
Rom   : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V09B40
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,278.0.html


Model : G-Net_G523 ( 6 เวอร์ชั่น)
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B25
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V06B11Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V04B45
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B12
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B13
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B53
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,147.0.html


Model : G-Net_G524
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B007YT_GEMINI_W08_12_53
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015YT_COMP_MCP_GNET_61

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,221.0.html


Model : G-Net_G524i
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015YT_COMP_MCP_GNET_57
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B025_COMP_MCP_GNET_10

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,494.0.html


Model : G-Net_G525
Rom : G525_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G525_2099_SET_BT1_TV1_EN_TH_V2_09
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V06B02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,338.0.html


Model : G-Net_G527
Rom : G527_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G527_2099_SET_BT1_TV1_TP0_EN_TH_V3_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,339.0.html


Model : G-Net_G528
Rom : G528P_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G528P_SET_TV1_FM1_BT1_V2_04
Rom   : L066_B_GNET_PCB01_GPRS_MT6253_S00.L066_B_GNET_V2_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,340.0.html


Model : G-Net_G529
Rom : H936_GNET_PCB01_GPRS_MT6225_S00.H936_GNET_EN_TH_V2_08
Rom : Slim_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B79
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B79

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,341.0.html


Model : G-Net_G530
Rom : H996GNET_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SET_BT_TV_EN_THAI_AAC_V2_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,342.0.html


Model : G-Net_G531
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B29
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,343.0.html

Model : G-Net_G532
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B33
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,344.0.html

Model : G-Net_G533
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.4.T15D090702
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.5.T21D091009
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,345.0.html

Model : G-Net_G534
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.2.T10D090615
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,346.0.html

Model : G-Net_G537
Rom : L016P_GNET_G537_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L016P_GNET_G537__SS_TB_4BAND_TV1_FM1_EN_TH_V2_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,348.0.html

Model : G-Net_G542
Rom   : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.B098-2A2_L14_V101
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,985.0.html

Model : G-Net_G608+
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,349.0.html

Model : G-Net_G610
Rom : Q300JZKENT_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.Q300_2AA0_V8_0_9
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,431.0.html

Model : G-Net_G611
Rom   : UNISCOPE53_09A_BOOTLOADER_V005_MT6253_V52B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,986.0.html

Model : G-Net_G612
Rom   : UNISCOPE53_09A_BOOTLOADER_V005_MT6253_V52B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,987.0.html

Model : G-Net_G613
Rom   : HUIYUE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.6223D_F16_GNET_ML_A_V06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,988.0.html

Model : G-Net_G614
Rom : UNITONE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.W520_OVTH_X3B3TBT_M3DA11U_T0_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,778.0.html

Model : G-Net_G702
Rom : KCM25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,350.0.html

Model : G-Net_G703
Rom : L017_GNET_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L017_GNET__AMD26__BA4_CA2_BT1_TP_ATV_FM__EN_TH1__V2_05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,351.0.html

Model : G-Net_G705
Rom : UNISCOPE53_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.V53B49
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,109.0.html

Model : G-Net_G801
Rom : 7UNISTAR23C_SLIM_09A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F301_OVTH_BN2B3TFMBT_M23Y2W6_V28
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,446.0.html

Model : G-Net_G802
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1B_G_NET_V228
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,447.0.html

Model : G-Net_G802S
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,777.0.html

Model : G-Net_G803
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,449.0.html

Model : G-Net_G804
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,486.0.html

Model : G-Net_G805
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,443.0.html

Model : G-Net_G807
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18.BIN_FLNPF38F3040M0
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1B_G_NET_V228
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,352.0.html

Model : G-Net_G808_Spring
Rom : M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_A26
Model : G-Net_G808_Winter
Rom   : M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_B30
Model : G-Net_G808_Summer
Rom   :
M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_B08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,131.0.html

Model : G-Net_G813
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,353.0.html

Model : G-Net_G968i
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
Rom : MT6219_05A_MAUI.05A.W05.28.F2_TOP_6219_HW_Jan-17-1730-2006_BUILD_NO
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,354.0.html

Model : G-Net_G999
Rom : T8285_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_V12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,355.0.html

Model : G-Net_G6637
Rom : 6637V3_THAI-EC7M01SNAC20-0609200
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,356.0.html

Model : G-Net_G6639
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,357.0.html

Model : G-Net_G6645
Rom : D122_A221_PCB01_GPRS_MT6227_S01.D122_A221_1_12_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,358.0.html

Model : G-Net_G8281
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_06_GNET
Model : G-Net_G8281
Rom   :
HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BM587_COMP_MCP_GNET_17
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,359.0.html

Model : G-Net_G8283
Rom : A310_PCB01_GPRS_MT6225_S00.VO3_ENTH_GNET
Rom : TOP26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.MAUI_05C_W06_16
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,360.0.html

Model : G-Net_G8284
Rom : U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-THHV2_00-091013-TW-XGTC
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,130.0.html

Model : G-Net_G8285
Rom : U520_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U520-L3HV2_00-090825-TWTH-TMTC
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,361.0.html

Model : G-Net_G8286
Rom : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5650_OVTH_BN2B3T_M26Z1X5_V210
Rom : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5650_OVTH_BN2B3T_M26Z1X5_V213
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,362.0.html

Model : G-Net_G8287
Rom   : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5660_OVTH_BN2C4T_M26Z1X5_V205

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,989.0.html

Model : G-Net_G8290
Rom : HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_07B_W08_28_MP_V14_F1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,262.0.html

Model : G-Net_G9000
Rom : T8285_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_V12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,363.0.html

Model : G-Net_G9298
Rom : TOP26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.MAUI_06B_W07_04_MP_V11
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,364.0.html

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช MasterPhone จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : MasterPhone_mini_P5
Rom   : M531L_TV_HW2.0V69_090320
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,895.0.html

Model : MasterPhone_MT11
Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B25
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,894.0.html

Model : MasterPhone_MT22
Rom   : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.CROCODILE6B_YR_LMU_188_070801_LD1_OV0_SS75_HTF_KPD http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,893.0.html

Model : MasterPhone_MT505
Rom   : LBN_E700_C10_HPG_ML_D1_V04
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,892.0.html

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช ZYQ จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : ZYQ_A10
Rom   :
HAOCHENG25_08A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JJS_A600_02_A1_T05_0315V1_3
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,688.0.html

Model : ZYQ_DX310
Rom   :
AOB04LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBECI04_6_3_1_0T07M1008_M511A

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,680.0.html

Model : ZYQ_DX320
Rom   :
AOB04LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBECI04_6_3_1_0T07M1008_M511A
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,681.0.html


Model : ZYQ_iPhone
Rom   :
MT25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.YH888_25_06B_V02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,682.0.html

Model : ZYQ_Q228
Rom   : JXK82_ADHTGFRN2_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN2_V1_00

Rom   : JXK82_ADHTGFRN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN_V1_02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,683.0.html

Model : ZYQ_Q228N
Rom   :
MIKI25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.RXF_GG_E338_SZ_V02.05

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,684.0.html

Model : ZYQ_Q288
Rom   :
TOP25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B668_LD5408LCD_V2_1_JWD_TH

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,685.0.html

Model : ZYQ_Q328
Rom   :
Q328_V490_PCB01_GPRS_MT6226_S01.H300105_7_12_1_5T05M0218_M401

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,679.0.html

Model : ZYQ_Q328+mini
Rom   :
ZL36D_YT_GMC8_24_ML2.ZL36D_YT_24_ML2_V1_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,689.0.html


Model : ZYQ_Q328i
Rom   :
GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,690.0.html

Model : ZYQ_Q638
Rom   : K5302_PCB01_GPRS_MT6253_S00.KODAR_K13_6253_09A

Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B27
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,691.0.html

Model : ZYQ_Q1802
Rom   :
U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L7HV2_00-090430-SXTH-XLTC

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,692.0.html

Model : ZYQ_Q1802J
Rom   :
R218D_FOR11_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R212_HED_FOR11_V00_01_081202
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,693.0.html


Model : ZYQ_Q1802K
Rom   : U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L7HV2_00-090430-SXTH-XLTC

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,694.0.html
 
Model : ZYQ_Q3644
Rom   : SINOMOTECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.HBM1702_8_12_1_0T03M1006_M551A http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,435.0.html

Model : ZYQ_Q2605
Rom   : M9_SK_V4.T1.F0.U1.L8.M0.V3.01
Rom   : BS03_MUTI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BS03_2SIM_SBAN_310_L8EN_080708_ILI9320_OV0_SP75_CTF_BT Rom   : BS03_MUTI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BS03_2SIM_SBAN_315_L8EN_080925_ILI9320_OV0_SP75_CTF_BT Rom   : F4802_TLZX-EN1_900-IPHONE-MCP_NWLS2-HW_V1_0-SW_V006
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,697.0.html

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Miso จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : Miso_Bolo_N81
Rom   : Xphone26_06B_HW_A688_V10R_20080311
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,647.0.html

Model : Miso_N9
Rom   : MIKI23_07A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.VRXF238PLUS.09
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,649.0.html

Model : Miso_N900
Rom   : M600Z_S_BOOTLOADER_V005_MT6228_00_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,648.0.html

Model : Miso_S66
Rom   :
U4_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UP6226V23B25

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,829.0.html

Model : Miso_S82
Rom   : CKT26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LION6_10_26B_BXD_L7EN_103_070921_LD-TR0_OV0_SS75_CTF_BT

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,655.0.html

Model : Miso_S82i+
Rom   : HEXING25
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_11

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,656.0.html

Model : Miso_S90
Rom   :
U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V01B20

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,658.0.html

Model : Miso_S90+
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V01B20

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,657.0.html

Model : Miso_S91
Rom   : BR26
_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.BR26_23_10

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,659.0.html

Model : Miso_S96i
Rom   : BR26
_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.BR26_23_10
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,660.0.html


Model : Miso_S108
Rom   : LC6225
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F692G_FOREIGN_V1_42

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,650.0.html

Model : Miso_S170
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V03B45

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,651.0.html

Model : Miso_S303
Rom   : R211
_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R211_FYKJ_FOR8_V01_12_080711

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,652.0.html

Model : Miso_S305
Rom   : MIKI23
_07A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.VRXF238PLUS.11

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,653.0.html

Model : Miso_S318
Rom   : DEWAV25
_GEMINI_K868_PCB01_GPRS_MT6225_S00.K868_K868A_L100_M9_3

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,663.0.html

Model : Miso_S339
Rom   : GEMINI
_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2217B_V5_1_15

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,664.0.html

Model : Miso_S353
Rom   :
TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_07B_W08_16_MP_V5_F1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,662.0.html

Model : Miso_S369
Rom   : JZKF25
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M31_S21_1_JZKF_090531
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,654.0.html


Model : Miso_S501
Rom   : C95
_1_PCB01_GPRS_MT6225_S00.00_4

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,619.0.html

Model : Miso_S505
Rom   : QR11
_8LANG_PCB01_GPRS_MT6226_S01.QR11_8LANG_FT1505C_V01_R01

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,830.0.html

Model : Miso_S505i
Rom   : P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_TA_1_MISQ_1_10

Rom   : P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_1_05
Rom   : M100
_MISO_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_MISO_V2_17

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,567.0.html

Model : Miso_S515
Rom   : Miso_S515_H986_MIC41_PCB01_GPRS_MT6225_S00.H986_MIC41_S6B33BF_SET_BT1_FM1_MA_SPAN_POR_GE_ITA_EN_V1_01 Rom   :
S515_H986_MIC41_PCB01_GPRS_MT6225_S00.H986_MIC41_S6B33BF_SET_BT1_FM1_MA_SPAN_POR_GE_ITA_EN_V1_02 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,573.0.html


Model : Miso_S555
Rom   : MLHQF25
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.A231_S16_3_MLHQF_080718

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,831.0.html

Model : Miso_S567
Rom   :
D39A_ZGT_MUL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.V1_0_8

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,620.0.html

Model : Miso_S579
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480
Rom   : KCM25
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,568.0.html


Model : Miso_S597
Rom   : GEMINI
_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,621.0.html

Model : Miso_S701
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V03B58

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,622.0.html

Model : Miso_S702
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B14

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,832.0.html

Model : Miso_S705
Rom   : RATECH26
_06A_PCB01_GPRS_MT6226_S01.R6800_03_1_2T02S1221

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,623.0.html

Model : Miso_S801
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B25

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,580.0.html

Model : Miso_S820i
Rom   : E553
_Y8ARTF_E553_GPRS_MT6226_S01.01_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,579.0.html

Model : Miso_S855
Rom   : MAGCOMM25
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F29S500E1V01_01B02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,578.0.html

Model : Miso_S901
Rom   : U26
_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B21
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,577.0.html


Model : Miso_S902
Rom   : X225B
_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN8402_7_12_1_2T06M0131_M401A_M
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,576.0.html


Model : Miso_S994
Rom   : UNISCOPE26
_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B95
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,833.0.html