หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Infinity จาก www.ThaiMobileOK.com

Infinity_DoofeeI_JRDSZ25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GH21_N_ASIA_08_1014_02
Infinity_Doofee4_R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0252_08A0812M_1_4D090629C01
Infinity_ii-Berry_ET25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.YS_S26_07_V03T

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Smile จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : Smile_C2
Rom   : F6_662_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SW_V00_02_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,698.0.html

Model : Smile_X1
Rom   : TELSDA25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08A_W08_40_MP_V3_F1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,699.0.html

Model : Smile_X2
Rom   : A200_PCB01_GPRS_MT6225_S00.SW_V00_01_TAIPENG

Rom   : F6_662_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SW_V00_02_XIAHUA
Rom   : 6600LWT6226_TOSHIBA TV00560002EDGB
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,700.0.html

Model : Smile_X6_top1
Rom   : KCM25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.FS_F909_V2

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,687.0.html

Model : Smile_X7
Rom   : GXQ23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.GXQ23C_K2312F_YT_V05_B03

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,701.0.html

Model : Smile_X8
Rom   : KCM25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,702.0.html

Model : Smile_X9
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_450

Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2415B2_6302_V17_0_0_ML_THA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,703.0.html

Model : Smile_X11
Rom   : CKT26_06B_PT_06_14G_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LION6_06_26B_PT_L7EN_204_080826_LD-TR0_OV0_SS

Rom   : R263_NYX_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R263AG_N_NYX_F7C_V01_100128
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,704.0.html

Model : Smile_X13
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_C49_LIANCHUANG_ML_B_V02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,705.0.html

Model : Smile_X16
Rom   : MTK25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.A19_6GY_DLCD_SIV100B_SS75_BT_FM_090902
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1170.0.html


Model : Smile_X18
Rom   : SPD WT6226A L10C

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1174.0.html

Model : Smile_X19
Rom   : D15_YYT_MUL_MT6226_V_234

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1173.0.html

Model : Smile_X21
Rom   :
UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,706.0.html


Model : Smile_X29
Rom   : TOPWISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,398.0.html