หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช Bestking จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : Bestking_V29
Rom : F6_662_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SW_V00_02_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,566.0.html

Model : Bestking_V28
Rom : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B2_6302_V7_1_6_ML_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,564.0.html

Model : Bestking_V26
Rom : S558KYDV01.01B08.THAI.TV
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,563.0.html

Model : Bestking_V24
Rom : S558F-MULV01.02B01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,562.0.html

Model : Bestking_V19
Rom : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN_E700_C10A_HPG_ML_E5_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,561.0.html

Model : Bestking_V18
Rom : SPFD5420B16_SIV100B_PCB1.0.S728_07A_1.0T03_BKL_M0704_D
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,560.0.html

Model : Bestking_V8
Rom : BV_6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PRJ_C003_5_2_0840_MP_V2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,559.0.html

Model : Bestking_V7
Rom : PHONE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.YK189_03_090213_M_THAI
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,558.0.html

Model : Bestking_V5
Rom : RATECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.S210BGR.25.SM.BTM_GEMINI_WRTX_V001.C16.GB_0001
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,557.0.html

Model : Bestking_V4
Rom : R218C_HED_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R218C_HED_S303_F13_V05_090711
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,556.0.html

Model : Bestking_V25
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W08_12_04_L5_D003_2_TV_BESTKING
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,538.0.html

Model : Bestking_V23
Rom : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,537.0.html

Model : Bestking_V22
Rom : DEZ25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.8900_THAI_SPANSION_0615
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,536.0.html

Model : Bestking_V21
Rom : A300_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SW_V00_02_XIAHUA
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,535.0.html

Model : Bestking_V9i
Rom : SCUD25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.832D_A_V03_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,534.0.html

Model : Bestking_V9_mini
Rom : C569_W3_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GEMINI_W08_12_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,533.0.html

Model : Bestking_V9
Rom : FT25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_NC8100501_MA10001_V1_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,532.0.html

Model : Bestking_V20
Rom : D39CP_ZGT_MUL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.V1_0_11
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,531.0.html

Model : Bestking_V14
Rom : BV_6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.C011_9_1_GEMINI_MP_V2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,530.0.html

Model : Bestking_Q9+
Rom : HUSCKY4_S34_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_234_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,529.0.html

Model : Bestking_V17
Rom : ZL36D_YT_GMC8_24_ML2.ZL36D_YT_24_ML2_V1_14
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,217.0.html

Model : Bestking_V15
Rom : 6302_C24A_LKD_1.02_ML_A_BEST_V03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,216.0.html

Model : Bestking_V12
Rom : TM519E_JZK_LANG_A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM519E_JZK_LANG_A_V1_2_7
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B45
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,215.0.html

Model : Bestking_V11
Rom : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2217B_V1_8_28
Rom : A25_B_V2_L5_PCB01_GPRS_MT6225_S00.A25_B_V2_L5_TSB_GEMINI_1_1
Rom : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_TV169A_HPG_V3_ML_D3_V01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,214.0.html

Model : Bestking_V10
Rom : MT25_PRJ_S810_MULTI_V4.0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,213.0.html

Model : Bestking_V6
Rom : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,212.0.html

Model : Bestking_V3
Rom : B012_3B1_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B012_3B_GEMINI_W08_12_B1_V017
Rom : RATECH23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.Z260_XFY_MLA_1_0T01S1208
Rom : RATECH23_08A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.Z260_XFY_MLA_1_2T01S1231
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,211.0.html

Model : Bestking_V2
Rom : TM519E_JZK_LANG_A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM519PLUSE_JZK_MLA_1T01S0527
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,210.0.html

Model : Bestking_V1
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B007_2_DB_3ML_COMP_MCP_01
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015_2_DB_3ML_COMP_MCP_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,209.0.html

Model : Bestking_Q7
Rom : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2419B1_6302_V7_0_2_ML_A
Rom : TM813_LANG_A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM813_LANG_A_V0_0_2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,207.0.html

Model : Bestking_Q9
Rom : CKT25_06B_DINOSAUR5_CK_PCB01_GPRS_MT6225_S00.DINOSAUR5_PT_L5TH_205_080619_LCD_SET0_SS75_CTF_BT_FM
Rom : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M528ML_BUTTERFLY_SS_PE_1024
Rom : HUSCKY4_S34_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_234_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Rom : M100_MLNG_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_MULTILANG_LCD_2_V2_17
Rom : M100_MLNG_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M100_MULTILANG_V2_13
Rom : P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_TA_1_1_10
Rom : CKT25_06B_DINOSAUR5_CK_PCB01_GPRS_MT6225_S00.DINOSAUR5_PT_L5TH_205_080619_LCD_SET0_SS75_CTF_BT_FM
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,208.0.html

ไม่มีความคิดเห็น: