หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช ZYQ จาก www.ThaiMobileOK.com

Model : ZYQ_A10
Rom   :
HAOCHENG25_08A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JJS_A600_02_A1_T05_0315V1_3
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,688.0.html

Model : ZYQ_DX310
Rom   :
AOB04LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBECI04_6_3_1_0T07M1008_M511A

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,680.0.html

Model : ZYQ_DX320
Rom   :
AOB04LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBECI04_6_3_1_0T07M1008_M511A
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,681.0.html


Model : ZYQ_iPhone
Rom   :
MT25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.YH888_25_06B_V02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,682.0.html

Model : ZYQ_Q228
Rom   : JXK82_ADHTGFRN2_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN2_V1_00

Rom   : JXK82_ADHTGFRN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.JXK82_ADHTGFRN_V1_02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,683.0.html

Model : ZYQ_Q228N
Rom   :
MIKI25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.RXF_GG_E338_SZ_V02.05

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,684.0.html

Model : ZYQ_Q288
Rom   :
TOP25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B668_LD5408LCD_V2_1_JWD_TH

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,685.0.html

Model : ZYQ_Q328
Rom   :
Q328_V490_PCB01_GPRS_MT6226_S01.H300105_7_12_1_5T05M0218_M401

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,679.0.html

Model : ZYQ_Q328+mini
Rom   :
ZL36D_YT_GMC8_24_ML2.ZL36D_YT_24_ML2_V1_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,689.0.html


Model : ZYQ_Q328i
Rom   :
GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,690.0.html

Model : ZYQ_Q638
Rom   : K5302_PCB01_GPRS_MT6253_S00.KODAR_K13_6253_09A

Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B27
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,691.0.html

Model : ZYQ_Q1802
Rom   :
U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L7HV2_00-090430-SXTH-XLTC

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,692.0.html

Model : ZYQ_Q1802J
Rom   :
R218D_FOR11_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R212_HED_FOR11_V00_01_081202
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,693.0.html


Model : ZYQ_Q1802K
Rom   : U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L7HV2_00-090430-SXTH-XLTC

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,694.0.html
 
Model : ZYQ_Q3644
Rom   : SINOMOTECH25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.HBM1702_8_12_1_0T03M1006_M551A http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,435.0.html

Model : ZYQ_Q2605
Rom   : M9_SK_V4.T1.F0.U1.L8.M0.V3.01
Rom   : BS03_MUTI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BS03_2SIM_SBAN_310_L8EN_080708_ILI9320_OV0_SP75_CTF_BT Rom   : BS03_MUTI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BS03_2SIM_SBAN_315_L8EN_080925_ILI9320_OV0_SP75_CTF_BT Rom   : F4802_TLZX-EN1_900-IPHONE-MCP_NWLS2-HW_V1_0-SW_V006
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,697.0.html

ไม่มีความคิดเห็น: