หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมไฟล์แฟลช G-Net จาก ThaiMobileOK.com [Update]

Model : G-Net_G2
Rom : RKHTEL35_08B_GEMINI_1_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.MAUI_08B_W09_12_MP_V16_F13
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,120.0.html

Model : G-Net_G3_Wiz
Rom : HEXING25_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V2_090905
Rom   : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_W09_36_V6 http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,110.0.html

Model : G-Net_G4
Rom : L039A_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L039A_GNET__TY1G_WF16_TV_MT6601_EN_TH_V2_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,121.0.html

Model : G-Net_G5
Rom : L003A_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L003A_GNET_TB52_TP_TV_FM_EN_TH1_V3_03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,122.0.html

Model : G-Net_G6
Rom : L003C_GNET_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.L003C_GNET_TY1G_TP_TV_FM_EN_TH1_V4_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,148.0.html

Model : G-Net_G10
Rom   : HEXING35_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.MAUI_08B_W09_16_MP_V130
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,979.0.html

Model : G-Net G11
Rom : TINNO35_09A_BOOTLOADER_V005_MT6235B_P2861_VER1_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,442.0.html

Model : G-Net_G101
Rom : F210ALLTHAI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F210_00G9_V8_0_2
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,149.0.html

Model : G-Net_G202
Rom : D386_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_05_YIDALONG
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,263.0.html

Model : G-Net_G203
Rom : D386_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_05_YIDALONG
Model : G-Net_G203
Rom   :
HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.F021A_XFY_L02_GNT_PL_169_100928
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,458.0.html

Model : G-Net_G205
Rom : F270_HWV1R0_THAI_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F270_OVTH_BN2B3TBTFM_M3CL1W6_V1_9
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,450.0.html

Model : G-Net_G207
Rom   : J23_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SW_V00_03_YIDALONG
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,980.0.html


Model : G-Net_G208
Rom : HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_07B_W08_28_MP_V14_F1
Rom   : HEXING23C_3216_09A_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V12_F3
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,264.0.html


Model : G-Net_G210
Rom : M7085SW_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAM7085SW_2_02_323
Rom : M7026BSW_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026BSW_2_06_525

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,265.0.html


Model : G-Net_G211
Rom : F270_HWV1R0_THAI_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F210_OVTH_BN2B3TBTFM_M3CL1W6_V1_8
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,451.0.html


Model : G-Net_G212
Rom : K25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F55_OVTH_BN2D3TBTFM_M25Z1T2_V22
Rom : UT25_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F55_OVTH_BN2B3TBT_M25Z1X2_V30
Rom : UT25_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F58_OVTH_BN2B3TBT_M25J2J2_V29
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,219.0.html


Model : G-Net_G213
Rom : K25_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F59_OVTH_BN2D3TBTFM_M25Z1T2_V23
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,266.0.html


Model : G-Net_G214
Rom : M7026BSW_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026BSW_2_06_507
Rom : M7026CSW2_PCB01_GPRS_MT6223_S00.KAAM7026CSW_2_03_813
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,267.0.html


Model : G-Net_G216
Rom : M8_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M8-L-THHV2_01-090401-TWGN-XGSS
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,268.0.html


Model : G-Net_G217_CDMA & GSM
Rom : TELEEPOCH23_07A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.GC12T_V01_011
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,269.0.html


Model : G-Net_G218
Rom : M801_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U822_L2HV1_17-080613
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,270.0.html


Model : G-Net_G219
Rom : G219_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V1_01
Rom : G219_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219T_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V2_01
Rom : PCB01_GPRS_MT6225_S00.G219_61503_BT1_FM1_TP0_TH_EN_V1_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,220.0.html


Model : G-Net_G220
Rom : QIHUI26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.A933C_XFY_08_V6_09_091015
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,271.0.html


Model : G-Net_G221
Rom : QIHUI26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.A933B_XFY_09_V3_11_090907
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,272.0.html


Model : G-Net_G222
Rom : G222_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G222__SS_TB_BA4_BT1_TP_FM_EN_TH_V3_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,273.0.html

Model : G-Net_G224
Rom   : G224_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G224__SS_TB_BA4_BT1_FM_EN_TH_V3_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,981.0.html


Model : G-Net_G226
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_110
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,274.0.html

Model : G-Net_G227
Rom   : GEWOO_B2410_6225_0812_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GEWOO_B2410_SAMSUNG_V40
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,982.0.html

Model : G-Net_G233
Rom   : M320JWT_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M320JWT_HW01_GNET_EN+TH_SW08

Model : G-Net_G408
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,275.0.html


Model : G-Net_G409
Rom : Mini_MAUI.05B.W06.08.F2.G409.V4.0_SZMI19_05B_HW_2007-01-11
Rom : Mini_MAUI.05B.W06.08.F2_SZMI19_05B_HW_2006-09-02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,276.0.html


Model : G-Net_G503
Rom : HEXING25_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V2_090905
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,282.0.html

Model : G-Net_G518
Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,984.0.html


Model : G-Net_G519
Rom : SIMC26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.C2-G519_M30CV01_01B05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,284.0.html


Model : G-Net_G520C
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B69
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,285.0.html


Model : G-Net_G521
Rom : G521_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G521_SET_TV1_FM1_BT1_TH_EN_V2_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,286.0.html


Model : G-Net_G522
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V04B39
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,277.0.html


Model : G-Net_G522C_GSM&CDMA
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B43
Rom   : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.V09B40
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,278.0.html


Model : G-Net_G523 ( 6 เวอร์ชั่น)
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B25
Rom : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V06B11Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V04B45
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B12
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B13
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V07B53
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,147.0.html


Model : G-Net_G524
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B007YT_GEMINI_W08_12_53
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015YT_COMP_MCP_GNET_61

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,221.0.html


Model : G-Net_G524i
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015YT_COMP_MCP_GNET_57
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B025_COMP_MCP_GNET_10

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,494.0.html


Model : G-Net_G525
Rom : G525_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G525_2099_SET_BT1_TV1_EN_TH_V2_09
Rom : UNISCOPE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.U25GEMINI_V06B02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,338.0.html


Model : G-Net_G527
Rom : G527_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G527_2099_SET_BT1_TV1_TP0_EN_TH_V3_01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,339.0.html


Model : G-Net_G528
Rom : G528P_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G528P_SET_TV1_FM1_BT1_V2_04
Rom   : L066_B_GNET_PCB01_GPRS_MT6253_S00.L066_B_GNET_V2_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,340.0.html


Model : G-Net_G529
Rom : H936_GNET_PCB01_GPRS_MT6225_S00.H936_GNET_EN_TH_V2_08
Rom : Slim_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B79
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B79

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,341.0.html


Model : G-Net_G530
Rom : H996GNET_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SET_BT_TV_EN_THAI_AAC_V2_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,342.0.html


Model : G-Net_G531
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B29
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,343.0.html

Model : G-Net_G532
Rom : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B33
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,344.0.html

Model : G-Net_G533
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.4.T15D090702
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.5.T21D091009
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,345.0.html

Model : G-Net_G534
Rom : CK.GNETTV.E11.F2.1.2.T10D090615
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,346.0.html

Model : G-Net_G537
Rom : L016P_GNET_G537_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L016P_GNET_G537__SS_TB_4BAND_TV1_FM1_EN_TH_V2_06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,348.0.html

Model : G-Net_G542
Rom   : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.B098-2A2_L14_V101
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,985.0.html

Model : G-Net_G608+
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,349.0.html

Model : G-Net_G610
Rom : Q300JZKENT_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.Q300_2AA0_V8_0_9
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,431.0.html

Model : G-Net_G611
Rom   : UNISCOPE53_09A_BOOTLOADER_V005_MT6253_V52B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,986.0.html

Model : G-Net_G612
Rom   : UNISCOPE53_09A_BOOTLOADER_V005_MT6253_V52B19
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,987.0.html

Model : G-Net_G613
Rom   : HUIYUE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.6223D_F16_GNET_ML_A_V06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,988.0.html

Model : G-Net_G614
Rom : UNITONE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.W520_OVTH_X3B3TBT_M3DA11U_T0_08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,778.0.html

Model : G-Net_G702
Rom : KCM25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,350.0.html

Model : G-Net_G703
Rom : L017_GNET_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L017_GNET__AMD26__BA4_CA2_BT1_TP_ATV_FM__EN_TH1__V2_05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,351.0.html

Model : G-Net_G705
Rom : UNISCOPE53_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.V53B49
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,109.0.html

Model : G-Net_G801
Rom : 7UNISTAR23C_SLIM_09A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F301_OVTH_BN2B3TFMBT_M23Y2W6_V28
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,446.0.html

Model : G-Net_G802
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1B_G_NET_V228
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,447.0.html

Model : G-Net_G802S
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,777.0.html

Model : G-Net_G803
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,449.0.html

Model : G-Net_G804
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,486.0.html

Model : G-Net_G805
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1A_G_NET_V196
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,443.0.html

Model : G-Net_G807
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18.BIN_FLNPF38F3040M0
Rom : HEXING23C_08B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223_S00.A051_1B_G_NET_V228
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,352.0.html

Model : G-Net_G808_Spring
Rom : M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_A26
Model : G-Net_G808_Winter
Rom   : M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_B30
Model : G-Net_G808_Summer
Rom   :
M7088C_GNET_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.KAAM7088C_GNET_1_01_B08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,131.0.html

Model : G-Net_G813
Rom : HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_V6_F18
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,353.0.html

Model : G-Net_G968i
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
Rom : MT6219_05A_MAUI.05A.W05.28.F2_TOP_6219_HW_Jan-17-1730-2006_BUILD_NO
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,354.0.html

Model : G-Net_G999
Rom : T8285_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_V12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,355.0.html

Model : G-Net_G6637
Rom : 6637V3_THAI-EC7M01SNAC20-0609200
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,356.0.html

Model : G-Net_G6639
Rom : CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LEOPARD6B_YF202_LTH_250_070407_LD3_0V0_SA75_CTF
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,357.0.html

Model : G-Net_G6645
Rom : D122_A221_PCB01_GPRS_MT6227_S01.D122_A221_1_12_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,358.0.html

Model : G-Net_G8281
Rom : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_06_GNET
Model : G-Net_G8281
Rom   :
HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BM587_COMP_MCP_GNET_17
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,359.0.html

Model : G-Net_G8283
Rom : A310_PCB01_GPRS_MT6225_S00.VO3_ENTH_GNET
Rom : TOP26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.MAUI_05C_W06_16
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,360.0.html

Model : G-Net_G8284
Rom : U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-THHV2_00-091013-TW-XGTC
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,130.0.html

Model : G-Net_G8285
Rom : U520_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U520-L3HV2_00-090825-TWTH-TMTC
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,361.0.html

Model : G-Net_G8286
Rom : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5650_OVTH_BN2B3T_M26Z1X5_V210
Rom : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5650_OVTH_BN2B3T_M26Z1X5_V213
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,362.0.html

Model : G-Net_G8287
Rom   : U26_07B_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.G5660_OVTH_BN2C4T_M26Z1X5_V205

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,989.0.html

Model : G-Net_G8290
Rom : HEXING23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.MAUI_07B_W08_28_MP_V14_F1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,262.0.html

Model : G-Net_G9000
Rom : T8285_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_V12
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,363.0.html

Model : G-Net_G9298
Rom : TOP26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.MAUI_06B_W07_04_MP_V11
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,364.0.html

3 ความคิดเห็น:

sak heavy กล่าวว่า...

gnet a1g มีป่ะ

sak heavy กล่าวว่า...

gnet a1g มีไหมคัฟ

siwanan กล่าวว่า...

ต้องการรอม g net a1g 5.0 wisdom ท่านใดมีบ้างครับ