หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รวมไฟล์แฟลช MXNEC จาก www.ThaiMobileOK.com

MXNEC_CECT_V808_MIKI26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.V386_07
Model : MXNEC_CECT_V808
Rom   : MIKI26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.V386_07
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,939.0.html

MXNEC_CINDY_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2606A_6302_V4_1_1
Model : MXNEC_CINDY
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2606A_6302_V4_1_1
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,940.0.html

MXNEC_E811_HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_240
Model : MXNEC_E811
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_240

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,941.0.html

MXNEC_E902_GINWAVE23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GPRS_MT6223_S00.RTTX-RT15C-F60_03-A_V1_0_017_100129
Model : MXNEC_E902
Rom   : GINWAVE23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GPRS_MT6223_S00.RTTX-RT15C-F60_03-A_V1_0_017_100129

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,942.0.html

MXNEC_E903a_HOPEWAVE23D_09A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.C200_LJ01_Y11_V1_1
Model : MXNEC_E903a
Rom   : HOPEWAVE23D_09A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.C200_LJ01_Y11_V1_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1010.0.html

MXNEC_E907_USB_SPD_SC6600L_NOR
Model : MXNEC_E907
Rom   : SPD_SC6600L_NOR

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,943.0.html

MXNEC_E909_6600LWT6226_ST M58LR128HT
Model : MXNEC_E909
Rom   : 6600LWT6226_ST M58LR128HT

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1051.0.html

MXNEC_M111_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B96
Model : MXNEC_M111
Rom   : UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B96

Rom   : X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN8402_7_12_1_2T04M1218_M401A_M
Rom   : X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN8402_7_12_1_2T06M0131_M401A_M
Rom   : X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN8407_7_12_1_0T01M0430_M401A_M
Model : MXNEC_M222@
Rom   : AOXUN53_SLIM_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.Z318A_V07_KX_SAM116_MUL2_110119

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,944.0.html

Model : MXNEC_M222
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015_GEMINI_W08_12_09

Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015_GEMINI_W08_12_30
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,945.0.html

Model : MXNEC_M222+
Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B13

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,946.0.html

Model : MXNEC M303
Rom   : HUIYUE53_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.6253_C84_PC2_MXNEC_32M_TV_ML_C_V05

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1053.0.html

Model : MXNEC_M333
Rom   : CKT26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR6_26B_BXD_L7EN_203_071210_LD_OV0_SS75_CTF_BT_06B

Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2609A_6302_V5_1_091125_THAI
Rom   : SPD6600M_HY27XS08121M
Rom   : UNIRISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBSCS03_8_12_1_0T08M0718_M501C
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,949.0.html

Model : MXNEC_M333A
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.L_2609A_6302_V5_1_091107_THAI

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,948.0.html

Model : MXNEC_M444
Rom   : U25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.UPU25U26V03B53

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,951.0.html

Model : MXNEC_M555
Rom   : BD658_A6_PCB01_GPRS_MT6225_S00.658QTG_A6_DUAL_1_0_0

Rom   : R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0274_08A0812M_1_4D090514C01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,950.0.html

Model : MXNEC_M666
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_TV169A_HD_V03_ML_A_V02

Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V03B64
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,990.0.html

Model : MXNEC_M666M
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_TV169A_HD_V03_ML_A_V02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,991.0.html

Model : MXNEC_M777
Rom   : R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0234_08A0812M_1_4D090424C01

Rom   : E880_BLJ2SETF10_E880_GPRS_MT6225_S00.01_1
Rom   : E880C_BLJ1F12L3_E880C_GPRS_MT6225_S00.01_1
Rom   : R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V560_Y30M10_0234_08A0812M_1_4D090424C01
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,992.0.html

Model : MXNEC_M888
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015_GEMINI_W08_12_02

Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B14
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,993.0.html

Model : MXNEC_M1000
Rom   : TYM072723_702_PCB01_GPRS_MT6226_S01.072723_702_V1139

Rom   : U26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.UPU25U26V05B14
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,938.0.html

Model : MXNEC_M2000
Rom   : R005_LANG_A_PCB01_GPRS_MT6225_S00.R005_LANG_A_V0_2_6

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,947.0.html

Model : Mxnec_Maxberry_II
Rom   : RATECH23D_09A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.X100_HT_MXNEC_B1_T05S0709

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,374.0.html

Model : MXNEC_Maxberry_III
Rom   : J2TECH25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M6225_08A_X55C_MJ_11_V01

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,996.0.html

Model : MXNEC_N1
Rom   : M9_SK2_V4.T1.F0.U1.TH.M0.V3.03

Rom   : S200_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W0812_GC0306_V3_0
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,994.0.html

Model : MXNEC_N2
Rom   : GXQ25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.K2516_SPN__MT_GXQ_R_1_18_ECT

Rom   : HUIYUE23C_07B_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.6223C_C08_H1_ML_G_SILI_NU_V02
Rom   : HUIYUE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.6223_C26B_HD_ML_A_V03
Rom   : HUIYUE23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.6223_C26B_HD_ML_A_V06
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,997.0.html

Model : MXNEC_N3
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_450

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,998.0.html

Model : MXNEC_N3S
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600SL_480

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,999.0.html

Model : MXNEC_N4
Rom   : D39A_HH_MUL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.V1_0_4

Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_01
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12_02
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_TV169A_HD_V03_ML_A_NO_TV_V02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1029.0.html

Model : MXNEC_N5
Rom   : KT25_06B_DINOSAUR5_CK_PCB01_GPRS_MT6225_S00.DINOSAUR5_PT-LOGO_L5TH_203_080908

Rom   : DINOSAUR5_D_S04_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_202_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Rom   : DINOSAUR5_D_S04_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_206_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Rom   : TM519E_JZK_LANG_D_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TM519_JZK_MLD_MXNEC_01T01S0903
Rom   : V490_PCB01_GPRS_MT6226_S01.QR10_6LANG_V02_R11
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1028.0.html

Model : MXNEC_N5+
Rom   : H908_MIC3_PCB01_GPRS_MT6225_S00

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1000.0.html

Model : MXNEC_N5i
Rom   : P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_TA_D_MXNEC_Q_1_01

Rom   : P129_YT_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P129_YT_TA_MXNEC_Q_1_10
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1027.0.html

Model : MXNEC_N5X
Rom   : GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D600BL_350

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1026.0.html

Model : MXNEC_N6
Rom   : ASN_N103_05_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08A_W08_28_00

Rom   : ZL36D_YT_GMC8_28_ML2.ZL36D_YT_28_ML2MX_V1_05
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1030.0.html

Model : MXNEC_N7
Rom   : F518A_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.F518A-14-DG_YY

Rom   : GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6688+_V3_KENXINDA_DSIM_ST_V02DH
Rom   : GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6688E_V2_KXD_NOATV_DSIM_ST_V04DH
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_TV169A_HD_V03_ML_A_NO_TV_V02
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1031.0.html

Model : MXNEC_N8
Rom   : G372C_THAI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.G732C_TH_CBF_MIN_LIL_MP_V1_03

Rom   : GM530THAI_LOVME_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LM530THAIV3_2_3488
Rom   : LC6223_07A_PCB01_GPRS_MT6223_S00.LK55Q08_7_3_1_0T02J0410_M511B
Rom   : TBG1202_TEMP_1282_PCB01_GPRS_MT6225_S00.1202_TEMP_1282_V1333
Rom   : TOPWISE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_GEMINI_W08_12
Rom   : TYM076120_882_PCB01_GPRS_MT6225_S00.076120_882_V1038
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1034.0.html

Model : MXNEC_N9
Rom   : ASN_N103_05_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08A_W08_28_00

Rom   : JRDSZ23C_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.F271A0_PA_KY31_090824_01
Rom   : MIKI23_07A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.RXF_G_E238PLUS_VZ_15
Rom   : MIKI23_07A_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.VRXF238PLUS.08
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1033.0.html

Model : MXNEC_N9i
Rom   : MIKI25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.RXF_GG_E338_SZ_V02.06

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1001.0.html

Model : MXNEC_N9S
Rom   : M521LBASE_P4_A_YSD_L38_PCB01_GPRS_MT6225_S00.M521L-YSD2-T77-L38-ST_J344_0119

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1032.0.html

Model : MXNEC_N100
Rom   : X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LBN8402_7_12_1_2T04M1218_M401A_M
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1006.0.html

Model : MXNEC_N888
Rom   : HEXING25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.B015_GEMINI_W08_12_02

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1005.0.html

Model : MXNEC_TV2008
Rom   : MTK26_05C_MASTER_PCB01_GPRS_MT6226_S01.MAUI_05C_W06_16

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1002.0.html

Model : MXNEC_X22
Rom   : LC6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.P611C_SF_SM_EN_TH_MXNEC_V1_1

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1004.0.html

Model : MXNEC_X55
Rom   : BV_6225_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PRJ_C019_1_M_2_MP_V3

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,1003.0.html

Model : MXNEC_X66
Rom   : GOLDDRAGON25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.GD6803_PCB2_MXNEC_ST32T3_V03
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,598.0.html

Model : MXNEC_X77
Rom   : AOXUN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.D28UB_V007_TX_S99_ML_090616

Rom   : FZD_H610B_003_PCB01_GPRS_MT6225_S00.LB86Z03_8_5_1_0T01M0210_M504
Rom   : TECHAIN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.HCL3705_8_12_1_0T05M0602_M511A
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,599.0.html

Model : MXNEC_X88
Rom   : 6302_TV169A_HD_ML_A_NO_TV_V04

Rom   : MT25_PRJ_S810_FOR_20081224
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,600.0.html

Model : MXNEC_X88S
Rom   : 6302_TV169A_HD_ML_A_V07

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,601.0.html

Model : MXNEC_X99
Rom   : 6302_M10_HD_ML_V04

Rom   : 6302_TV169A_HD_ML_A_NO_TV_V04.BINv046302_M10_HD_ML_V04
Rom   : HUIYUE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.6302_H167_HD_ML_A_V03
Rom   : TELSDA25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.K900TV_THAI_V2_0_1298_256_64_25
http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,597.0.html

Model : MXNEC_ZTC_TV88
Rom   : STD25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.TL_UT818ZIB_P1F01L31_00_13

http://www.thaimobileok.com/forum/index.php/topic,596.0.html