หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Thaimobileok.com - Thaimobile.net

เปิดตัวเว็บไซต์ Thaimobileok.com เว็บบอร์ด แหล่งรวมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ แหล่งรวม แจก ขอไฟล์แฟลชมือถือแทบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เรียนรู้การซ่อมมือถือฟรีผ่านทางเว็บบอร์ด สามารถสอบถามได้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือ มาพบกันได้ที่นี่ ไม่ต้องไปเสียค่าเรียนแพงๆ

http://www.thaimobileok.com/
หน้าเว็บบอร์ด http://www.ThaiMobileOK.com/forum/index.php

เปิดตัวเว็บไซต์เป็นทางการ ในวันฤกษ์ดีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2554 นี้

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รวมไฟล์แฟลช Wellcom จาก www.ThaiMobileOK.com

Wellcom_W109_M8_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.M8-L-L3HV2_01-090706-YGWC-XGSS
Wellcom_W111_L110H_NOTP_TRULY_B_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.L110D_NOTP_TRULY_69A0_V8_1_8
Wellcom_W113_H659V3_JY_NT_ML3_WELLCOM_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.H659V3JY_NT_ML3_WEL_V1_0_1
Wellcom_W118_M678_PCB01_GPRS_MT6226_S01.K008-TH_26BV01_01B07
Wellcom_W120_All_Version
Wellcom_W120+_MM601_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.MM601_1_31_20_1315_1
Wellcom_W188_U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L3HV2_00-090409-FDTH-XLTC
Wellcom_W188_U510_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.U510-L3HV2_00-090603-FDTH-XYTC
Wellcom_W189_QING_S02_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.QING-S02_NEWTEL_L3TH_308_090714_CAM010_MCP128+32_BT_FM
Wellcom_W190_1.35.13.885.884.3
Wellcom_W200_ไฟล์แฟลชแก้เครื่อง_Hutch_ให้ใช้กับCAT
Wellcom_W310_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.BMV6B-23_W310_L4TH_112_070913_LY3_OV0_SS75_HTF
Wellcom_W311_JIN_S17_SMS_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.PN-SC_2V8_CN_LLNUMLD_205_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Wellcom_W313_M90AF_PCB01_GPRS_MT6225_S00.ZM90A_06A0_V1_0_1
Wellcom_W319_TINNO25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.E300A-AM_THAI_V05
Wellcom_W330_KONGLI26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.B03_VI_S6D_NB0_1_1_2_TMC4_26B
Wellcom_W339_W339T_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W339TV10_08_12_V1_0T01D091031
Wellcom_W380_TIANYU25_06B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.092345_77Z_V0005
Wellcom_W381_L280TYADALL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.L280_76A0_V8_0_B
Wellcom_W388_SPIDER_S04_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_209_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Wellcom_W389_K710TYADALL_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K710_76A_V8_1_0
Wellcom_W389_K820TYAD_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K820_76A5_V1_1_0
Wellcom_W389_TET25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W398_TH_NC0_1_0_9_GTB1R1C2_25
Wellcom_W389+_K820TYAD_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K820_76A5_V1_0_7
Wellcom_W389+_K820TYAD_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K820_76A5_V1_1_0
Wellcom_W390_CAT_NEWTEL_LCD20_EN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W390_NEWTEL_L7EN_203_080428_LD0_OV9655_SS76
Wellcom_W390_CAT_NEWTEL_LCD20_EN_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W390_NEWTEL_L7EN_203_080428_LD0_OV9655_SS76_CTF_FM_BT_LCD20
Wellcom_W390_CAT_NEWTEL_MT6225_S00.W390_NEWTEL_L7EN_213_081127_LD0_OV9655_SS76_CTF_FM_BT_LCD20
Wellcom_W391_HUSCKY4_S33_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_238_YYMMDD_CAM_MCPMCP_O
Wellcom_W398_TET25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W398_TH_NC0_1_0_9_GTB1R1C2_25
Wellcom_W508_M220_PCB01_GPRS_MT6226_S01
Wellcom_W520_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.CROCODILE6B_NT07_L4TH_200_070705_LD1_OV0_SS75_HTF_KPD
Wellcom_W801_U4_PCB01_GPRS_MT6226M_S01.MAUI_05C_W06_20_01
Wellcom_W803_M878CHTOS_PCB01_GPRS_MT6226_S01.M878CHTOS_00_20_LD_THAI
Wellcom_W818_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NEWTEL_L4TH_201_070606_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_GM
Wellcom_W818_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NT_L4TH_304_070918_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_FM_GM
Wellcom_W818_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NT_L4TH_306_071127_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_FM_GM
Wellcom_W818_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NT_L4TH_306_080415_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_FM_GM_UI
Wellcom_W818_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NT_L4TH_314_080602_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_FM_GM
Wellcom_W819_CKT26_05C_PCB01_GPRS_MT6226_S01.DINOSAUR_26B_NT_L4TH_306_071127_LD_TR0_OV0_SS75_CTF_BT_FM_GM
Wellcom_W819_CKT26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LION6_06_26B_NTL_L6TH_202_071129_LD-TR0_OV0_SS86_CTF_JV_BT_FM
Wellcom_W819_CKT26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.LION6_06_26B_NTL_L6TH_301_080114_LD-TR0_OV0_SS86_CTF_JV_BT_FM
Wellcom_W820_E553_Y18AVT_E553_GPRS_MT6226_S01.00_0
Wellcom_W820_MT6226_TOSHIBA_TH50VPF6782AASB-TH50VPF5782AASB
Wellcom_W828_CKT26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SWAN+_6226_W828_L5EN_213_080221_LD0_0V0_SA75_CTF_BT
Wellcom_W828_CKT26_06B_PCB01_GPRS_MT6226_S01.SWAN+_6226_W828_L5EN_214_080305_LD0_0V0_SA75_CTF_BT
Wellcom_W828_CKT_NEPC06A_PCB01_GSM_MT6205B_DN.SWAN+_6205_GY_225_070913_SP53
Wellcom_W829_Gsm+CDMA_MIKI25_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_07B
Wellcom_W839+_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B40
Wellcom_W839+_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V08B73
Wellcom_W890_TYM073624_1091_PCB04_GPRS_MT6228_S02.073624_1091_V1355
Wellcom_W893_UNISCOPE26_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6226_S01.U26GEMINI_V07B87
Wellcom_W910_V800_PCB04_GPRS_MT6228_S02.L4A4R01_6_3_1_0T03M0716_M401
Wellcom_W918_V100_XT-ENX_900-HW_V1_2-SW_V006
Wellcom_W918_V100_XT-ENX_900-MCP_NWLS-HW_V1_2-SW_V007
Wellcom_W920_AOXUN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T20A_V015_TY_S65_090611
Wellcom_W920_TYM072721_702_PCB01_GPRS_MT6226_S01.072721_702_V1128
Wellcom_W920_TYM072721_702_PCB01_GPRS_MT6226_S01.072721_702_V1135
Wellcom_W920+_AOXUN25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.T20A_V015_TY_S65_090611
Wellcom_W929_TINNO30_08A_GEMINI_PCB03_GPRS_MT6230_S02.EV990_08A_W0832_THAI_V1_2_3B
Wellcom_W929_TINNO30_08A_V005_MT6230_EV990_08A_W0832_THAI_V1_09_Flash_tool
Wellcom_W930_DRAGON_TV5_S04_TLG1100_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_219_YYMMDD_CAM_MCP128+64_O
Wellcom_W930_ZITV25ML1_PCB01_GPRS_MT6226_S01.PN_CN_LLNUMEN_208_YYMMDD-TR0_CAM0_SS76_O
Wellcom_W980_RHINO_W9805L_PCB01_GPRS_MT6226_S01.RHINO_6226_W980_L5EN_216_080526_TR0_0V0_SA76_CTF_BT_FM_TV
Wellcom_W1100_GINWAVE23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.FKD-F15_10_V1_0_046_100204
Wellcom_W1101_W1101_THAI_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.W1101_THAI_1_8
Wellcom_W1102_SMS_S04_NEWTEL_PCB01_GPRS_MT6223_S00.SMS-S04_2V8_NEWTEL_L3TH_203_100209_MCP128+32_FM_TSB
Wellcom_W1103_GINWAVE23D_GEMINI_ULC_07B_PCB01_GSM_MT6223_S00.XTKJ-F15_02_V1_0_003_100126
Wellcom_W3110_MusicBox_SPD_6600L_WT6226_TOSHIBA_TV00570002CDGB
Wellcom_W3115_DEWAV53_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.B2088_B14_WELLCOM_L101
Wellcom_W3118_TECHAIN23_09A_F3_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.T110_S07_WELLCOM_100826
Wellcom_W3130_V200ATYAD5_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.V200ATYAD5_76A0_V8_1_1
Wellcom_W3133_W3133T_BOOTLOADER_V005_MT6253_W3133TV10_09_52_V1_0T01D100913
Wellcom_W3138_W3138T_BOOTLOADER_V005_MT6253_W3138TV10_09_52_V1_0T01D100913
Wellcom_W3183_HEXING53_09A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6253_S00.MAUI_09AW0936MP_SLIM_W09_36_V6
Wellcom_W3310_GINWAVE53_12832_09A_PCB01_GPRS_MT6253_S00.M24-JY_01_V1_1_014_100719
Wellcom_W3311_G180_PCB01_GPRS_MT6225_S00.ZZT_G180P06_1_14T32D1204_MB01
Wellcom_W3313_K850_TYAD_PCB01_GPRS_MT6223P_S00.K850_76A0_V1_0_D
Wellcom_W3318_GINWAVE25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.Q5-FKD_02_V1_3_017_091117
Wellcom_W3319_TINNO25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.E502_2_3V_PR_R1_THAILAND_V1_3
Wellcom_W3329_TINNO25_08A_GEMINI_BOOTLOADER_V005_MT6225_E500_PR_R0_1_ID_V6
Wellcom_W3330_J2TECH25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W3330_08A_X55_ZJY_21_V21
Wellcom_W3331_GINWAVE25_08A_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.Q5-JY_02_V1_1_005_100118
Wellcom_W3332_W3332_PCB01_GPRS_MT6225_S00.W3332_T01_02010
Wellcom_W3350_GINWAVE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.CAMRY-FKD_01_V1-2-040_090422
Wellcom_W3350_GINWAVE25_GEMINI_PCB01_GPRS_MT6225_S00.CAMRY-FKD_01_V1-5-064_090609
Wellcom_W3390_TANG_S05_PCB01_GPRS_MT6225_S00.PN-SC_CN_LLNUMLD_205_YYMMDD_CAM_MCP128+64_O
Wellcom_W8118_NCBC25_GEMINI_07B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MM901_20_E120_22_2225_2
Wellcom_W9119_AOXUN35_08B_BOOTLOADER_V005_MT6235B_T35_V015D_TY_HYOE_091104
Wellcom_W9229_Tuxedo_v02MA1_BOOTLOADER_V005_MT6235B_$_MA1_MT6235_0840_M09
Wellcom_W9339_TELACOM35_09A_PMWY_PCB01_GPRS_MT6235B_S01.TL_T3135U494_F28LJ1_00_09